Onderwerpen nieuwsbrief 16 juli 2022

  • Wet WTZA

Wet WTZA

Er is sinds 1 januari 2022 een nieuwe wet in werking. Ook bestaande zorgverleners (aanbieders) dienen hieraan te voldoen per juli 2022. We merkten dat er toch wat vragen zijn over deze nieuwe wet.

Deze wet heet de Wtza. Dat is een afkorting van Wet toetreding zorgaanbieders.
Gepubliceerde wet: Wet toetreding zorgaanbieders
Alhoewel vele aangesloten therapeuten (en zeker leraren) hier niet onder vallen zijn er:
Therapeuten of leraren die er om diverse redenen wel onder (kunnen) vallen.
Therapeuten of leraren die er vrijwillig onder willen vallen, bijvoorbeeld omdat ze in een omgeving werken waar dit wenselijk is.

Uitleg WTZA
De wet Wtza is feitelijk een vervanging van de wet WTZi. Verder is de Wtza geen vervanging, maar wel een uitbreiding op de wet WKKGZ.

De Wtza is van toepassing op alle zorgaanbieders in de zin van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (hierna: Wkkgz), te weten instellingen én solistisch werkende zorgverleners. Zorgaanbieders die zorg leveren in de zin van de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en die ‘andere zorg’ leveren (zoals alternatieve geneeswijzen) vallen vaak onder de Wkkgz en daarmee tevens onder de Wtza. Nieuw is dat de meldplicht van de Wtza ook gaat gelden voor jeugdhulpaanbieders onder de Jeugdwet.

WTZA is een dwingende wet
Hou er rekening mee dat de Wtza geen vrijblijvende maar een dwingende wet is. We raden je daarom echt aan om de informatie op de site te raadplegen.

Details wet WTZA
Op de site staat nu een pagina met uitgebreide informatie over deze wet. Ook kun je daar vinden of je er naar alle waarschijnlijkheid wel of niet onder valt (dat is belangrijk).
De informatie is pas zichtbaar na het inloggen op de website bij ‘voor leden’ en dan ‘wetten en diensten’.
Informatie: klik.

Vergelijkbare berichten