Registers

De Nederlof Foundation beheert deze website Foundation-register.nl.

Nederlof Foundation

Nederlof Foundation is een non-profit organisatie.

De activiteiten worden gedaan voor het collectieve belang van de aangesloten healers en leraren tegen een statutair vastgestelde contributie. De achtergrond en motivatie van de stichting is een fundament geven aan beoefenaars van levensbeschouwelijke, culturele, ontspannende en alternatieve c.q. paramedische activiteiten.

De werkzaamheden binnen de organisatie worden voornamelijk uitgevoerd door bestuur en andere medewerkers op vrijwillige (dus onbetaalde) basis.

De contributie, diensten en producten zijn vrijgesteld van btw.

Het doel is tweeledig

  1. De student en client kan makkelijker herkennen wie daadwerkelijk op niveau geschoold is en daarmee een verantwoorde een keuze maken
  2. De professionele leraar en therapeut / healer is herkenbaar als professional, hetgeen zijn of haar praktijk te goede komt.

Toetsing

Elke vermelding in het register wordt getoetst alvorens deze wordt toegelaten tot dit register. Daarmee heeft de (aankomende) student en client de zekerheid dat de therapeut of leraar een afgestudeerd professional is.

Elke toegelaten professional heeft een door de Nederlof Foundation geaccrediteerde opleiding afgerond op minimaal hbo of pre-hbo niveau (normen KTNO, BATC, CAT)

Betrouwbaar

Elke aangesloten beoefenaar valt onder het klachtenrecht en hanteert de ethiekcode (ook te vinden op de site).