Register en kwaliteit

beheer en kwaliteit voor client en student

Registers

De foundation beheert deze website Foundation-register.nl.

Het doel is tweeledig

  1. De student en client kan makkelijker herkennen wie daadwerkelijk op niveau geschoold is en daarmee een verantwoorde een keuze maken
  2. De professionele leraar en therapeut / healer is herkenbaar als professional hetgeen zijn of haar praktijk te goede komt.

Toetsing

Elke vermelding in het register wordt getoetst alvorens deze wordt toegelaten tot dit register. Daarmee heeft de (aankomende) student en client de zekerheid dat de therapeut of leraar een afgestudeerd professional is.

Elke toegelaten professional heeft een opleiding afgerond op minimaal hbo of pre-hbo niveau (normen KTNO – BATC en CRKBO)

Betrouwbaar

Elke aangesloten beoefenaar valt onder het klachtenrecht en hanteert de ethiekcode.

Noot:

De ethiekcode staat op deze website en het klachtenrecht ook, zie bij ‘contact’.

 

 

 

Beheerde registers

 

Normen

  • CRKBO
  • KTNO
  • BATC