Nederlof Foundation kent een klachtenrecht

Informatie over het klachtenrecht en het formulier staat hier

Klachtencommissie

De klachtencommissie bestaat standaard uit twee personen.

Eisen leden klachtencommissie

 • Minimaal vijf jaar ervaring als leraar en/of therapeut in een van de disciplines waarvan de stichting de registers beheert of een beroep dat daar dichtbij ligt, dit ter beoordeling van het bestuur.
 • Geen banden met een organisatie, bedrijf, verzekeringsmaatschappij, andere beroepsorganisatie of (semi)overheidsinstelling die belangenverstrengeling zou kunnen opleveren ten opzichte van de aangeslotenen. 
 • Het lid staat niet onder curatele, of heeft de laatste drie jaar onder curatele gestaan.

Benoeming klachtencommissie

 • Leden van het bestuur hebben de voorkeur.
 • Bij voorkeur niet praktiserend meer in of bij een van de aangesloten praktijken of onderwijscentra. 
 • Benoeming gebeurt door het bestuur.
 • Periode van benoeming: onbepaalde duur.
 • Schorsing als lid klachtencommissie gebeurt door het bestuur.

Belangenverstrengeling

 • Indien een klacht ingediend is door een cliënt of student die betrekking heeft op een aangeslotene die een band heeft met- of lid is van het dagelijks bestuur van de stichting, wordt deze bestuurder of lid klachtencommissie uitgesloten van behandeling van de klacht. Indien de overgebleven leden van de klachtencommissie minder zijn dan twee, wordt er tijdelijk een vervanger aangesteld om het quota van de commissie te completeren. 
 • Indien de indiener van de klacht van mening is dat een of meerdere van de leden van de klachtencommissie niet neutraal zijn in het uitspraak doen en dat in redelijkheid kan staven, zal de stichting een lijst van minimaal 3 andere aangeslotenen presenteren waar de indiener van de klacht dan een vervanger of vervangers uit kan kiezen. 

Leden klachtencommissie 

 1. Bas Buis.
  Expertise: Shin-Do, Auratouch, Voeding, Meditatie, Feng Shui, praktijkvoering algemeen, lesgeven algemeen. 
 2. Sunny Nederlof.
  Expertise: Shin-Do, Auratouch, Voeding, Meditatie, praktijkvoering algemeen, lesgeven algemeen.