Ethiek code

Ethiekcode Nederlof Foundation
 1. Ik behandel cliënten en studenten met respect voor hun behoeften en waarden. Ik ga om met mijn medemensen naar het beste van mijn kunnen zonder vooroordeel naar ras, religie, culturele of etnische achtergrond, seksuele geaardheid, fysieke of mentale mogelijkheden of sociaal economische achtergrond.
 2. Ik respecteer de eigen keuzes van mijn cliënten en studenten, mijd elke schijn van dwang inzake het ondergaan van therapie en onthoud mij van denigrerende uitlatingen over andere methodes en geneeswijzen.
 3. Ik zal nooit adviseren een reguliere (medische) behandeling af te breken of te weigeren.
 4. Ik zal onder geen enkele omstandigheid een medische diagnose stellen.
 5. Ik houd alle informatie aangaande mijn cliënten en studenten vertrouwelijk. Gegevens van, door en over anderen, zowel op schrift als mondeling, dienen ten allen tijde als zeer vertrouwelijk te worden behandeld.
 6. Ik zal helder zijn in wat ik doe, uitdraag en vertel over mijn werkwijze, over mijn kunnen en wat daar buiten valt.
 7. Ik behoud een helder bewustzijn, onthoud mij van misbruik van alcohol en drugs en onthoud mij hiervan geheel tijdens mijn professionele activiteiten.
 8. Ik ben verantwoordelijk voor al mijn beslissingen. Ik ben zelf volledig verantwoordelijk voor wat ik doe en niet doe, en leef door zelf een voorbeeld te zijn. Ook het oplossen van conflicten valt onder mijn verantwoordelijkheid.
 9. Ik onthoud mij van romantische en/of seksuele relaties met mijn cliënten en studenten, en suggereer dit ook niet voor de toekomst. 
 10. Ik maak geen misbruik van mijn positie als therapeut, als leraar, als vertrouwenspersoon.
 11. Ik erken het Nederlands en Europees recht bij klachten en geschillen. 
 12. Ik gedraag mij waardig en naar mijn beste kunnen, zowel qua uiterlijk en voorkomen, als qua uitspraken en handelingen. 
  

Stichting Nederlof Foundation (S.N.F.)

Ethiekcode Foundation

Deze ethiekcode bevat de feitelijke richtlijnen, het kader, waarbinnen de leraar of therapeut zijn of haar werkzaamheden verricht.