Registers
 1. Een van de gekwalificeerde beroepsopleiding afgerond te hebben.
 2. Deze opleiding dient met goed gevolg afgerond te zijn *(gecertificeerd).
 3. Je aan te sluiten bij de Nederlof Foundation.
 4. Je verplichtingen aan de Nederlof Foundation te voldoen.
 5. Akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Nederlof Foundation.
 6. Gebruikersnaam voor de site ontvangen te hebben van de stichting (per email binnen enkele dagen na aansluiting).
 7. Een email te hebben ontvangen met de link om je eigen wachtwoord te kiezen.
Als beroepsbeoefenaar opgenomen in het register beloof je
 1. Je te houden aan de ethiek-code.
 2. Als professional fysiek en mentaal in staat te zijn je werk te doen.
 3. Te zorgen voor een verzorgde werkplek.
 4. Adres, e-mail en telefoongegevens up-to-date te houden zodat de lijst ook echt klopt.
 5. Te blijven werken volgens de technieken van de methode.
 6. Je qua tarieven te houden aan de minimum en maximum behandeltarieven.
 7. De jaarlijks bijdrage aan de foundation te voldoen.
 8. Namen en merken alleen te gebruiken binnen de beoefening van de methode, voor het doel van je registratie. Daarmee is het opleiden van anderen tot leraar of therapeut in de geregistreerde beroepen nadrukkelijk uitgesloten, alsmede het kopiëren van lesstof voor boeken, websites en andere media gericht op het delen van informatie.
 9. Het merk dat je mag gebruiken van de Nederlof Foundation niet te gebruiken als deel van een domeinnaam of bedrijfsnaam. 
Als Professional opgenomen in een register kan je
 1. Het logo gebruiken met een maat van maximaal 18 mm of 1/20e deel van de hoogte of breedte van het totale object, op drukwerk of websites en aanverwant.
 2. De merknaam gebruiken in drukwerk, op websites, als onderdeel van een tekst over je healing praktijk, om jouw werk als healer mee aan te duiden, mits met vermelding van de ®.
 3. Op de lijst staan op internet. Deze site is o.a. bereikbaar middels een unieke serie domein-namen. Deze domeinen verwijzen exclusief door naar de lijst van afgestudeerde en geregistreerde professional beoefenaars, die aangesloten zijn.
Algemeen
 1. Als de merken of auteursrecht door Nederlof Centrum of Nederlof Foundation worden overdragen aan een nieuwe merkhouder of nieuwe rechtsvorm, wordt deze overeenkomst automatisch overgedragen en blijft deze rechtsgeldig.
 2. Als de voorwaarden en / of tarieven van de groep en vermelding op de lijst meer dan in redelijkheid veranderen zal de aangesloten beoefenaar daarvan binnen 45 dagen in kennis worden gesteld en heeft deze het recht de overeenkomst per direct te beëindigen.
 3. Opzegging van deze overeenkomst door de beoefenaar geschiedt minimaal 3 maanden tevoren, liefst per email en anders schriftelijk.
 4. Opzegging door de Nederlof Foundation geschiedt minimaal 3 maanden tevoren. Bij het niet houden aan deze overeenkomst en/of de ethiekcode wordt de registratie per direct ontbonden. 
Extra informatie
 • Door je aan te melden c.q. te registreren, ga je akkoord met onze voorwaarden.
Kosten
 • Op het aanmeldingsformulier zie je de kosten verschijnen als je het register naar keuze aanklikt.
 • De bijdragen zijn vrij van btw.