Kosten opname register

eenmalig en jaarlijks

Bijdrage

  • Jaarlijks
  • Eenmalig
Jaarbijdrage
Basisbijdrage (ongeacht aantal registers)45,-
- AuraTouch healer35,-
- Shin-Do leraar125,-
- Meditatieleraar35,-
- Voedingscoach25,-
Eenmalige kosten
Administratie kosten bij aanmelding15,-
Aanpassing of uitbreiding registratie15,-
Bijgewerkt 14-06-2021
De jaarbijdrage bestaat uit een basisbedrag en de bijdrage van de betreffende beroepsregisters.

Toelichting

Bij aanmelding middels het formulier zie je onderaan het totaal aan kosten.

Btw

Bijdragen zijn vrijgesteld van btw

Periode

  • 1 januari tot en met 31 december
  • Bij tussentijds registreren wordt een evenredig deel berekend