Kosten registratie foundation

Bijdrage

  • Jaarlijks
  • Eenmalig

Basis bedrag
– Basisbijdrage (ongeacht aantal registers)45,-
Per register
– AuraTouch healer30,-
– Shin-Do master (leraar)75,-
– Meditatieleraar30,-
– Orthomoleculair Voedingsadviseur23,-
Eenmalige kosten
– Administratie kosten bij aanmelding15,-
– Aanpassing of uitbreiding registratie *15,-
De jaarbijdrage bestaat uit een basisbedrag en de bijdrage van de betreffende beroepsregisters.
Bijgewerkt 27-08-2021
* Aanpassing administratief, niet wijziging vermelding, adresgegevens etc.

Toelichting

  • Bij aanmelding middels het formulier zie je onderaan het totaal aan kosten.
Btw
  • Bijdragen zijn vrijgesteld van btw.
Periode
  • 1 januari tot en met 31 december.
  • Bij tussentijds registreren wordt een evenredig deel berekend.