Kosten opname register

eenmalig en jaarlijks

Bijdrage

  • Jaarlijks
  • Eenmalig
Basis bedrag
- Basisbijdrage (ongeacht aantal registers)45,-
Per register
- AuraTouch healer30,-
- Shin-Do leraar75,-
- Meditatieleraar30,-
- Voedingscoach23,-
Eenmalige kosten
- Administratie kosten bij aanmelding15,-
- Aanpassing of uitbreiding registratie *15,-
De jaarbijdrage bestaat uit een basisbedrag en de bijdrage van de betreffende beroepsregisters.
Bijgewerkt 27-08-2021
* Aanpassing administratief, niet wijziging vermelding, adresgegevens etc.

Toelichting

Bij aanmelding middels het formulier zie je onderaan het totaal aan kosten.

Btw

Bijdragen zijn vrijgesteld van btw

Periode

  • 1 januari tot en met 31 december
  • Bij tussentijds registreren wordt een evenredig deel berekend