Meditatie is in essentie ontspannen waarnemen zonder oordeel; je bent slechts de toeschouwer – de meditatieleraar is je begeleider

Je ervaart opnieuw verbinding met je innerlijk centrum, het ‘stille midden’, zodat je meer vanuit het ‘hier en nu’ kunt leven.

Het beoefenen van ‘Opmerkzaamheid’ oftewel ‘Mindfulness’, geeft inzicht in je primaire reactiepatronen. Je beoefent de vaardigheid ‘zijn met dat wat er is’, zonder te willen sturen, regelen of veranderen. Je oefent jezelf in het waarnemen vanuit de positie van de toeschouwer, zonder oordeel. Tijdens meditatie wordt niet het bereiken van een doel nagestreefd. De termen goed of fout zijn niet van toepassing. Je kunt iedere keer opnieuw beginnen. De meditatieve gesteldheid overkomt je; je kunt deze gesteldheid niet afdwingen. Meditatie beoefen je om het beoefenen.

Het woord Meditatie wordt gebruikt om de techniek van het mediteren aan te duiden, maar staat ook voor een levensvisie. Mediteren is een manier om naar binnen te gaan, wat zou kunnen duiden op geen contact meer hebben met de buitenwereld, terwijl het dat niet is; meditatie brengt je juist volledig in het hier-en-nu en laat je de wereld helder zien in al haar facetten.

Meditatie …………………………… een crescendo……. van stilte

Meditatie is goed voor je

In deze tijd kent bijna iedereen het fenomeen ‘zich gehaast of gespannen voelen’. Het denken overheerst en verloopt in een hoog tempo. Dit geeft een gejaagd en nerveus gevoel.

De stroom van gedachten die voortdurend in je opkomt, verstoort de innerlijke rust en het contact met je eigen lichaam. Een Professioneel Meditatieleraar reikt je technieken aan om deze symptomen te verminderen, Dat kan tijdens individuele sessies of groepstrainingen / cursussen.
In de praktijk betekent dit dat sommigen mediteren omdat ze weten en voelen dat het ze verder brengt op hun pad van persoonlijke spirituele transformatie, terwijl anderen mediteren omdat ze actief willen werken aan hun eigen emotionele, mentale of fysieke staat van zijn.

Meditatie is ook heel geschikt om mensen te ondersteunen om te helen op fysiek gebied. Niet alleen bij lichte aandoeningen maar ook bij de zwaardere aandoeningen is meditatie een mooie ondersteuning, als is het maar om de negatieve effecten van sommige reguliere therapieën aanzienlijk te verlichten. Meditatie kan zelfs verlichting brengen bij pijn.

Meditatie leraren

De tabs op deze site geven meer informatie over de vaardigheden van de leraren; welke technieken zij beheersen en wat hun opleidingsachtergrond is. In de zoekbalk kun je een voor jou geschikte meditatieleraar zoeken!

 • stress verlagend, stress voorkomend, verhoogt de stress tolerantie
 • afname van het risico op een hartinfarct
 • maakt vreedzaam en liefdevol
 • verlaagt de bloeddruk, verlaging van het vegetatieve opwindingsniveau
 • verhoging van het aantal natuurlijke NK-cellen (natural killer cellen) in het bloed
 • verbetering van de immuunrespons
 • verlaging van cortisol- en cholesterolspiegel
 • verbetering van de oxidatieve status
 • ademhaling wordt trager en gelijkmatiger
 • verminderd zuurstofverbruik, verlaging van de hartslag
 • afname van transpiratie
 • verlaagde spanning in skeletspieren
 • verhoogde activiteit van alfacellen in EEG
 • toename van EEG-synchronisatie tussen linker- en rechter hersenhelft
 • stille waakzaamheid, meer efficiëntie en precisie bij het handelen
 • verhoogt helderheid van denken en waarneming, verhoogde concentratie
 • leidt tot meer hartstocht, maakt meditatieve lichamelijk liefde mogelijk (tantra)
 • kan stervensbegeleidend, ofwel een voorbereiding op de dood zijn
 • grotere creativiteit in het werk en vrije tijd
 • bevordert de spirituele ontwikkeling/verlichting
 • ervaring van moeiteloosheid, stroming en harmonie, meer spontaniteit
 • beter contact met vrienden en familieleden
 • activering van spiegelneuronen en daardoor meer empathie
 • transformeren van lijden door middel van mededogen
 • verhoogt waardering, dankbaarheid en liefde
 • maakt ontspannen gewichtsregulering mogelijk
 • meer antilichaampjes na griepinjectie dan niet-mediteerders
 • verlaagt het risico van ontwikkeling van psychische aandoeningen
 • belangrijke factor bij het overwinnen van (levensbedreigende) crises en ziekten, ook met slechte ervaringen vriendschap sluiten
 • zingevend tijdens crises, in palliatieve geneeskunde, bij voorbereiding op operaties
 • ondersteunend bij psychotherapie m.b.t. zelfopheldering, vinding, zelfervaring
 • buitengewone bewustzijnstoestanden, bevordert onbewust materiaal
 • confrontatie met eigen gevoelswereld, gevoel van thuiskomen
 • vriendschap sluiten met zichzelf, vergroot waarneming zonder waardeoordeel
 • opent het receptieve bewustzijn
 • verwekt een welwillende en open instelling tegenover zichzelf
 • wekt soms oneindige vreugde op
 • herstel van evenwicht en oriëntatie
 • isolatie en vervreemding kunnen worden verholpen
 • de tendens tot afzondering, maar mogelijkerwijs ook versterkend
 • richting en kwaliteit van het eigen leven met eigen verantwoordelijkheid beïnvloeden
 • vergroot het vermogen tot zelfmodulatie
 • diepere ervaring van zijn en betekenis
 • dieper begrip voor betekenis en doel van het leven
 • verbetert “eudemonisme”, de weerstand tegen schadelijke invloeden
 • ondersteunt bij de strijd tegen verslaving en andere zelfdestructief gedrag
 • beïnvloedt de levenswandel en stuurt daarmee de epigenetica van ons erfgoed
 • helpt ontspannen, loslaten en laten zijn, wijsheid vinden
 • het hart te openen, liefde voor zichzelf en anderen te ervaren in het nu te ontwaken
 • aanwezig blijven en vrij van verwachtingen zijn
 • oplettendheid in het leven brengen en tot het handelen uitbreiden
 • routinepatronen met bewustzijn ontbinden
 • de mentale bronnen in het eigen helingsproces betrekken
 • onze omgeving opmerkzamer te betreden zonder direct over alles te oordelen
 • dingen accepteren zoals ze zijn, efficiënter omgaan met frustratie
 • overweldigende emoties verwerken, een ruimte bieden voor alle emoties, de eigen gedachten en gevoelens omarmen
 • te ontdekken hoe en welke turbulenties geest en hart bewolken
 • de eigen weerstand tegen dankbaarheid en vergiffenis overwinnen
 • het bewustzijn verruimen, innerlijke weerstanden en gehechtheden opmerken
 • de stroom aan gedachten te kalmeren, focus en flow ervaren
 • een bewuste en heilzame omgang met stress, belasting en uitputting (burn-out) aan te leren
 • zich meer gecentreerd, meer geaard en evenwichtiger te voelen
 • terug te keren tot inherente toestand van totaliteit
 • de scheiding tussen soma en psyché opheffen
 • meer liefde en verbondenheid voelen, bewuster proeven en ruiken
 • geluksgevoel verhogen, het lichaam onderzoeken
 • ons bevrijden van zelfabsorptie en gedragspatronen
 • energieën verschuiven, emoties in de fantasie uit te leven
 • hulpbronnen van het lichaam te mobiliseren, in de psycho-oncologie, bij de behandeling van kanker
 • verzacht acute en chronische pijnlijke aandoeningen, bronchiale astma, fibromyalgie, hoofdpijn, reumatische aandoeningen, slaapstoornissen, seksuele disfunctie, angststoornissen, depressieve stoornissen, concentratiestoornis/hyperactiviteit, agressief gedrag, verslavingszucht, posttraumatische stressstoornis, stress gerelateerde lichamelijke aandoeningen
 • meditatie heeft meer invloed op pijn dan welke opiaten dan ook. In de pijntherapie-bestrijding heeft meditatie een enorme invloed op pijn, vooral door de afstand die gecreëerd wordt, door het beoefenen van het observeren van de pijn, het getuige zijn, waardoor de identificatie met de pijn wordt verminderd
 • minder moeite hebben met moeilijke situaties
 • hogere niveaus van alfa- en bètagolven
 • verminderde neiging tot piekeren
 • vergroting emotionele stabiliteit
 • verschuiving van activiteit van rechter naar linker hersenhelft
 • verbeterde immuniteitsfuncties
 • observerende zelfopmerkzaamheid
 • helpt je verbinden met het leven
 • je uiten dat wat je leuk vindt, het welbevinden
 • het inzicht dat meditatie schenkt, schept afstand
 • aandacht maakt lichamelijk en geestelijk veel los
 • meditatie is een ja voor alles dat zich aandient
 • meditatie is een niet doen
 • brengt helderheid
 • meditatie schept afstand tussen jou en het verstand
 • meditatie helpt je te verbinden met het leven, te ontdekken, te uiten wat je leuk vindt. Het stimuleert het algemeen welbevinden
 • meditatie heeft meer invloed op pijn dan welke opiaten ook. In de pijntherapie –bestrijding heeft meditatie een enorme invloed op de pijn.– vooral door de afstand die gecreëerd wordt. Door middel van het observeren van de pijn, het getuige zijn
 • bij vrouwen meer verbinding tot de linker- en rechter hersenhelften
 • hersenen wegen 3 pond
 • alle kabels in onze hersenen zijn zo lang dat ze 75 keer om de wereld kunnen, 3 miljoen kilometer

Voor geïnteresseerden in deze meditatieprocessen is het boek ‘Buddha’s Brain van Rick Hanson aan te raden.

Elke meditatieleraar is uniek

Elke leraar is uniek en biedt een andere scala aan mogelijkheden. De een werkt graag met beginners, een ander graag met echt gevorderden. Ook zijn leraren soms heel praktijkgericht en werken graag een op een, dus individueel met diverse lichaamsgerichte en aandachtsgericht technieken.
Elke leraar geeft aan wat zijn of haar visie is, wat je keuze makkelijker maakt.

Technieken

De technieken komen onder andere vanuit Mindfulness, Hartcoherentie meditatie, Vipassana en algeheel lichaamswerk.

Wat de erkende meditatieleraar gebruikt tijdens de lessen

 • Dynamische meditaties
 • Stilte meditaties
 • Vipassanã-meditatie
 • Ademhalingsmeditaties
 • Focussen
 • Mindfulnesstraining
 • Hartcoherentietraining
 • Lichaamswerk: bio-energetische oefeningen, stretching, haptonomische werkvormen en yoga oefeningen
 • Systemische werkvormen

Elke meditatieleraar is bevoegd tot

 • Meditatieles geven aan groepen
 • Coaching Meditatie in praktijksetting

Erkende meditatie leraren

 • De meditatieleraren op de site www.meditatieleraren.nl zijn alle grondig opgeleid en erkend.
 • De erkend meditatieleraren zijn herkenbaar aan het logo
 • Vallen onder een ethiekcode

De meditatieleraren hebben alle de meditatieleraar opleiding van Nederlof Centrum met succes afgerond. Daar zijn geen uitzonderingen op.

Herkenbaar door het keurmerk

Het keurmerk Professional Meditation Teacher is beschermd en alleen de meditatie leraren die bij Nederlof Foundation in het register staan vermeld mogen het logo gebruiken,

Meditatie – Innerlijke kracht

Meditatie brengt je dicht bij jezelf. Uiteindelijk is meditatie niet iets doen, maar onder begeleiding actief/passief stoppen met iets… en je bent op je einddoel.

Erkende meditatieleraren

Het register van erkende Meditatie leraren. Leraren met een brede achtergrond, ervaren en toegewijd.

Technieken

Dynamische, stilte en ademhaling meditaties, Vipassanã, Focussen, Mindfulness, bio-energetische oefeningen, stretching, aanvullende werkvormen, yoga oefeningen.

Loading...

Schrijf je in voor de nieuwbrief!

Meditatieleraar - logo meditatieleraren - leer meditatie onder professionele begeleiding

meditatieleraren.nl
meditatieleraren.eu
meditatieleraren.be
meditatieleraren.com
meditatie-leraren.eu
meditatie-leraren.nl
meditatie-leraren.be

Zeker niet! De leraren op deze site begeleiden zowel beginners als gevorderden.

De kosten voor een cursus zijn heel variabel en afhankelijk van de leraar, locatie, aantal dagen en of de cursus in- of exclusief verblijf en maaltijden is. Hieronder een indicatie van de sessie tarieven. 

min.gemiddeldmax.
Consult 60 minuten6080105
Consult 30 minuten404560
CursusPer cursus anders

Feitelijk heeft mediteren altijd zin. De reden is alleen verschillend. De redenen variëren van stress, spanning op lichamelijk, emotioneel of mentaal gebied tot het versterken van innerlijke stilte om meer tot jezelf te komen. Het lijkt dubbel maar mediteren is doel-loos. Door te mediteren kom je meer bij jezelf en ben je in staat nog meer je eigen levensdoel te vinden en daarnaar te leven.

Er is maar één opleiding zoals deze. Dat is de Professional meditation teacher opleiding van het Nederlof Centrum in Nederland. Ook de leraren uit bijvoorbeeld België en Duitsland komen van deze school. De opleiding is heel breed opgezet. Dat wil zeggen dat ze werkvormen en technieken kunnen onderwijzen uit diverse richtingen en spirituele scholen. Van Mindful zijn of aandachtsgerichte (mindfulness) technieken tot Vipassana en nog veel meer!

Meditatie leraar

Bertin Bom

Meditatie leraar

Dagmar Cornelis

AuraTouch healer

Laura van der Leede

Meditatie leraar

Sanne Soeria Santosos

Meditatie leraar

Margreet Gabel-Marcus

Meditatie leraar

Branko Falentijn

Meditatie leraar

Jacqueline Casagrande

Meditatie leraar

Lidie Westerhoven