De Nederlof Foundation is duidelijk

Er is waar mogelijk gezorgd voor de noodzakelijke bescherming:

  • Shin-Do is beschermd bij het Benelux Merkenbureau.
  • Auratouch is beschermd bij het Benelux Merkenbureau.
  • Nederlof is beschermd bij het Benelux Merkenbureau.
  • De lesstof van AuraTouch is beschermd door auteursrecht en is gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau.
  • Logo Professional Aurahealers is beschermd bij het Benelux Merkenbureau.
  • Logo Professional Meditation Teachers is beschermd bij het Benelux Merkenbureau.
  • Geld Kracht Liefde is beschermd als woordmerk.
  • Feng Shui adviseur is beschermd als beeldmerk.

Alle merken van stichting Nederlof Foundation morgen alleen na expliciete schriftelijke toestemming en onder bepaalde voorwaarden worden gebruikt.

Bescherming als merk wil zeggen dat alleen de merkhouder (Nederlof Foundation) en door de merkhouder aangewezen mensen of bedrijven het merk na licensering mogen gebruiken.

Dus zonder toestemming mag je een beschermd merk niet gebruiken, op een website of op drukwerk zetten, of suggereren dat je het mag gebruiken.