Merken en titels

goed geregeld

De Nederlof Foundation is duidelijk

Er is waar mogelijk gezorgd voor de noodzakelijke bescherming:

  • De naam Shin-Do is beschermd en ingeschreven in het Benelux Merkenbureau.
  • De naam Auratouch is beschermd en ingeschreven in het Benelux Merkenbureau.
  • De naam Nederlof is beschermd als woordmerk, dus ook in elke grafische weergave of in combinatie met een ander woord.
  • De lesstof en het hele programma is beschermd door auteursrecht en is gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau.
  • Het logo van de Professional Aurahealers is beschermd en ingeschreven in het Benelux Merkenbureau.
  • Het logo van de Meditatieleraren is beschermd en ingeschreven in het Benelux Merkenbureau.

Alle merken van stichting Nederlof Foundation morgen alleen na expliciete schriftelijke toestemming en onder bepaalde voorwaarden worden gebruikt.

Bescherming als merk:

Shin-Do en AuraTouch is beschermd als woordmerk. Dus in elke grafische vorm is het beschermd en voorbehouden.

AuraTouch is ook beschermd als beeldmerk. Dus in grafische vorm beschermd en voorbehouden.

Het logo Professional Aurahealers is beschermd als logo.

Link: Benelux Merkenbureau