De jaarbijdragen zijn per heden flink aangepast.

Niet alleen betaalt bijna elke aangesloten minder per jaar, de opbouw is ook veranderd.

Voor de wijziging betaalde de aangeslotene voor elk beroepsregister het volledige bedrag. Als iemand in zijn of haar praktijk meerdere disciplines uitoefende, kon de bijdrage per jaar wel wat oplopen. Nu is er een basisbedrag (één keer, ongeacht het aantal disciplines) en een veel lagere bijdrage per beroepsregister. Het idee er achter is dat de kosten van de foundation weliswaar gedragen worden door de aangesloten beroepsbeoefenaars, maar dat het niet echt eerlijk is dat sommigen meerdere keren een volledige bijdrage betalen voor kosten die niet hoger worden bij meerdere registers.

Nu is dat aangepast; een aansluitings bijdrage voor de basiskosten en een aparte (veel lagere) bijdrage per beroepsregister. Ter vergelijking: Als een aangeslotenen aangesloten was als Aurahealer en Meditatieleraar was de totale bijdrage € 180,- (2020) en nu 40 + 45 + 45 = € 130,- per jaar. Het zal niet voor iedereen zoveel schelen, maar voor de meesten wel. Omdat de bijdrage nu uitgesplitst is, is de gratis extra aansluiting voor de voedingscoach komen te vervallen. Dat was een tijdelijke maatregel, ook om de dubbele basiskosten te voorkomen en dat is nu niet meer nodig. We hopen dat het voor een aangeslotene nu aantrekkelijker is om in meerdere registers te staan, zodat de inkomsten voor de stichting niet teveel omlaag gaan.

De nieuwe bijdragen staan hier (klik)

Bas Buis
Author: Bas Buis

Bestuur